hello@creatorzy.pl

+48 570 355 036

Creatorzy Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, 81-596 Gdynia ul. M.Konopnickiej 5B/7, woj. Pomorskie, NIP: 5862343315 REGON: 382941689, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku , VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000032334. Kapitał zakładowy / kapitał wpłacony: 10 000 zł.